12 Przygód Matematyka Podróżnika

Innowacja pedagogiczna 12 Przygód Matematyka Podróżnika realizowana jest  w naszym przedszkolu od 01.09.2018 roku.

Cel główny:

  • nabywanie podstawowych umiejętności matematycznych w trakcie zabaw i organizowanie sytuacji zadaniowych
  • kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, czy wywołujących napięcie, która ułatwi dziecku lepsze funkcjonowanie w szkole.

Treści ułożone są w kręgi tematyczne nawiązujące do tytułu innowacji. Każdy z nich swoją nazwą inspiruje dziecko do poszukiwania i odkrywania, traktuje bowiem poszukiwanie wiedzy jako przygodę i twórcze działanie każdego uczestnika.

12 Przygód Matematyka Podróżnika:

Przygoda 1- Zanim wyruszę-siebie i przestrzeń poznać muszę

Przygoda 2- Na tropie rytmów-koduję i dekoduję na różne sposoby

Przygoda 3- Jeden, dwa, trzy-liczę ja i liczysz ty

Przygoda 4-Skrzynia skarbów-dodaję, odejmuję, porównuję, zapisuję

Przygoda 5- Jak uniknąć kłopotów-przewiduję co się może zdarzyć

Przygoda 6- Mały kolekcjoner-segreguję i definiuję

Przygoda 7- Moje skarby-ustalam ile jest elementów w zbiorze, porządkuję elementy i określam ich miejsce

Przygoda 8- Kształty i figury-organizuję przestrzeń płaską

Przygoda 9- Jak złapać czas-dostrzegam stałe następstwo dni nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy

Przygoda 10- Zakupy-sam kupuję i sprzedaję posługując się pieniędzmi

Przygoda 11- Mały badacz-dokonuję pomiarów długości, ciężaru i ilości płynu

Przygoda 12- Zabawy na planszy-sam konstruuję gry

Autorzy: Edyta Markowicz, Teresa Gajocha, Paulina Pniewska, Kornelia Karch-Kaczkan

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Olsztynie, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie ul. Rybaki 26, e-mail: przedszkole@pm12.olsztyn.eu

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

Pan Dariusz Chojnacki

adres e-mail: iod_pm12@odopomoc24.olsztyn.pl

tel. 509 757 273

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.