Kadra

Magdalena Bartczak – dyrektor

Kornelia Karch – Kaczkan – nauczyciel, specjalista w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera

Teresa Gajocha– nauczyciel, terapeuta pedagogiczny

Irena Kaczmar – nauczyciel, instruktor gimnastyki korekcyjnej

Aleksandra Rudzik – nauczyciel, terapeuta pedagogiczny

Justyna Gut – nauczyciel

Aleksandra Urbanowska- nauczyciel, terapeuta pedagogiczny

Kamila Paszkowska– nauczyciel

Monika Kończal- nauczyciel

Agata Liedtke– nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, pedagog specjalny

Justyna Auguściak – logopeda, neurologopeda

Milena Fedorczyk – psycholog

Maryla Siejak – katecheta

Magdalena Posiadeł – nauczyciel języka angielskiego