Rada Rodziców

 

Uwaga!!!

Od września 2022 r nastąpiła zmiana numeru konta!!!

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać jedynie przelewem na konto bankowe nr:

57 1090 2718 0000 0001 5156 3720

Kontakt do Rady Rodziców: rada.pm12@gmail.com