Grupa I – O nas

Nauczycielki pracujące w grupie:

Aleksandra Rudzik
Justyna Gut
Magdalena Bartczak

Pomoc:

Beata Mościbrocka

Kontakt:

grupa_i@pm12.olsztyn.eu