System Ewidencji Pobytu Dziecka w Przedszkolu

Zakładanie kont przez rodziców w systemie

Ewidencji Czasu Pobytu Dzieci w Przedszkolu

Rodzice samodzielnie aktywują swoje konta w systemie Ewidencji Czasu Pobytu Dzieci w Przedszkolu za pomocą swojego adresu e-mail pod następującym adresem strony internetowej: https://portal.edukacja.olsztyn.eu

Na powyższej stronie znajduje się instrukcja zakładania konta przez rodzica.

Do programu wpisane są adresy e-mail, które są w zasobach placówki. Rodzice, którzy będą mieli problem z założeniem konta proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu celem sprawdzenia, uaktualnienia używanego adresu e-mail.

Na poniższym rysunku kolorem czerwonym zaznaczono instrukcję.

 

Po przejściu całej procedury będą mieli Państwo dostęp do powyższej platformy.

 

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość zakupu dodatkowych kart rejestrujących pobyt dziecka w przedszkolu.

Koszt jednej karty wynosi 3,00 zł. Rodzice, którzy są zainteresowani zakupem dodatkowych kart proszeni są o zgłoszenie faktu i dokonanie wpłat na rachunek bankowy przedszkola prowadzony przez PKO Bank Polski SA. tj.:

12 1020 3541 0000 5902 0291 7284

Przedszkole Miejskie nr 12

ul. Dworcowa 24
10-437 Olsztyn

W tytule przelewu należy wskazać:

imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

Rodzice, którzy są zainteresowani zakupem więcej niż jednej karty proszeni są o dokonanie opłaty w stosownej wysokości, gdzie wpłata: 3,00 zł. – oznacza zakup jednej karty, 6,00 zł. – oznacza zakup dwóch kart itd.

Jednocześnie przypominamy, iż istnieje możliwość przypisania Olsztyńskiej Kary Miejskiej do systemu rejestrującego czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wówczas wskazana wyżej karta pełni tą samą funkcję co karta przedszkolaka.

W celu przypisania Olsztyńskiej Karty Miejskiej do systemu ewidencji czasu pobytu w przedszkolu prosimy o kontakt.