Grupa IV – O nas

Nauczycielki pracujące w grupie:

Irena Kaczmar
Monika Kończal

Pomoc:

Alina Rymarczyk

Kontakt:

grupa_iv@pm12.olsztyn.eu