Grupa IV – O nas

Nauczycielki pracujące w grupie:

Paulina Pniewska
Aleksandra Rudzik

Pomoc:

Beata Mościbrocka

Kontakt:

grupa_iv@pm12.olsztyn.eu