Rozstrzygnięcie Konkursu Rodzinnego „Stwórz domek dla owadów”

29 kwietnia w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Olsztynie odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Rodzinnego: Dzieci dla przyrody! Stwórz domek dla owadów! W konkursie wzięło udział 29 rodzin. Wszystkie prace wzbudziły nasz podziw i uznanie 🙂 Są maleńkie, średnie i duże…Wiszące i stojące…Każdy domek uroczy i piękny. Pszczoły, motyle i inne owady znajdą w nich schronienie. Dzięki Wam kochane dzieci i rodzice, nasz piękny ogród zakwitł a skrzydlaci przyjaciele, którzy do niego przylatują będą mogli gościć w nim przez cały rok kalendarzowy!

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy!!! 🙂

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

biblioteka_—_kopia.jpg

Drodzy Rodzice!
Z wielką radością informujemy Państwa, że Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie znalazło się na liście placówek, którym zostało przyznane wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – edycja 2022.  ogłoszonej przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
W ramach planowanych działań mających na celu promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców zaplanowaliśmy następujące działania:
1. Stworzenie kącików czytelniczo-sensorycznych rozwijających zainteresowania czytelnicze, pełniących również funkcję terapeutyczną.
2. Organizowanie akcji i konkursów promujących czytelnictwo w środowisku lokalnym.
3. Udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych: Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, Oto Hałabała, zna go Polska cała.
4. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom.
5. Zapoznanie dzieci z utworami znanych autorów literatury dziecięcej.
6. Obchody Dnia Pluszowego Misia, Dnia Bajki, Dnia Książki.
7. Wykorzystanie bajek i wierszy w profilaktyce i terapii logopedycznej.
8. Stwarzanie okazji dzieciom do samodzielnego tworzenia i opowiadania bajek – teatr Kamishibai.
9. Przygotowanie przez nauczycielki przedstawienia teatralnego opartego na kanwie baśni.
10. Nawiązanie współpracy z Miejskimi Bibliotekami Publicznymi w Olsztynie.
11. Kontynuowanie współpracy z Olsztyńskim Teatrem Lalek.
12. Organizacja i udział w ogólnopolskich konkursach literacko-plastycznych dla dzieci.
13. Zacieśnianie współpracy z rodzicami w zakresie propagowania czytelnictwa.

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Kierunek interwencji 3.1. – 3000zł.