Projekty 2022/2023

Udział Przedszkola Miejskiego nr 12 w Olsztynie w projektach realizowanych w roku szkolnym 2022/2023

„Piękna Nasza Polska Cała” – udział w Międzynarodowym Projekcie poszerzającym wiedzę patriotyczną i folkową dzieci

„Z kulturą mi do twarzy” – udział w Międzynarodowym Projekcie wprowadzającym dzieci w świat wartości oraz promującym kulturę w szerokim zakresie