Innowacja Pedagogiczna „Wesołe tupanie na dywanie”

w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Olsztynie

termin realizacji:1.10.2018 - 31.08.2019r.

 Wprowadzenie innowacji Pedagogicznej Tuputan w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Olsztynie rozpoczęło się 1 października 2018r. i objęło grupę dzieci sześcioletnich.

Innowacja realizowana jest w oparciu o nowatorską metodę „Tuputan” autorstwa Marioli Stryja (nauczycielki rytmiki i wychowania przedszkolnego). Głównym powodem powstania innowacji pedagogicznej było zaobserwowanie trudności u dzieci związanych z orientacją przestrzenną, która jest warunkiem dobrego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, a także jest niezbędna do późniejszej nauki czytania i pisania. Przy pomocy dywanu edukacyjnego Tuputan można realizować zagadnienia ze wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opracowane na Tuputanie zabawy edukacyjne doskonale wspomagają rozwój dzieci oraz zaspokajają ich naturalną potrzebę ruchu. Ułatwiają kształtowanie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, pozwalają na łatwiejsze przyswajanie pojęć matematycznych, poznawanie liter i liczb, uczą logicznego myślenia, kojarzenia i porównywania, klasyfikowania i zapamiętywania, rozwijają spostrzegawczość i wyobraźnię dzieci. Dzięki Tuputanowi nauczyciel może zaproponować wychowankom wiele zajęć: wędrówki wyobraźni, gry planszowe, w których dzieci są żywymi pionkami, zabawy matematyczne, podczas których dzieci rozpoznają i nazywają figury geometryczne, przeliczają oraz nazywają i utrwalają podstawowe kolory. We wszystkich rodzajach zajęć edukacyjnych przedszkolaki wdrażane są do przestrzegania reguł bezpiecznej zabawy.

I. Cele Innowacji Tuputan:

Cel główny:

Wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Precyzyjna nauka choreografii tańców, poruszania się w przestrzeni podczas ich wykonywania z wykorzystaniem innowacyjnej metody edukacji ruchowo – przestrzennej.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie precyzji ruchów

 • rozwijanie orientacji przestrzennej, zapoznanie i utrwalanie kierunków: w lewo, w prawo, ćwiczenie orientacji w poruszaniu się w przód i w tył, rozumienie i posługiwanie się określeniami: lewa, prawa, orientowanie się w schemacie własnego ciała, kontrolowanie ruchów własnego ciała

 • stymulowanie wyobraźni ruchowej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz krytycznego i logicznego myślenia

 • rozwijanie poczucia rytmu, reagowanie na zmianę tempa muzyki, dynamiki i wysokości dźwięków

 • uczestniczenie w zabawach muzycznych ze śpiewem: zapoznanie z wybranymi instrumentami perkusyjnymi

 • łączenie ruchu z muzyką: naśladowanie ruchem wybranych elementów pogody (słońce, burza, deszcz, śnieg)

 • kształcenie umiejętności matematycznych: różnicowanie wielkości: mały-duży, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, wyodrębnianie kształtu trójkąta, kwadratu, prostokąta, posługiwanie się nazwami figur geometrycznych

 • aktywizacja twórczego myślenia

 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania z rówieśnikami w zabawie

 • wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umowne sygnały

 • wyrabianie nawyku sprawnego ustawiania się w określonym szyku

 • wdrażanie do respektowania poleceń

 • utrwalanie, rozróżnianie i nazywanie kolorów

 • utrwalanie zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach

 • szybkie orientowanie się w sytuacji

 • ćwiczenie zmysłu równowagi, rozwijanie koncentracji i koordynacji

 • uczestniczenie w zabawach ze współzawodnictwem, godzenie się z przegraną

 • uczenie się radzenia sobie z niepowodzeniami

 • szybkie i sprawne organizowanie się w zabawie, przestrzeganie reguł zabawy

 • uczenie się odpowiedzialności, cierpliwości i zaangażowania

 • usprawnianie motoryki narządów mowy

 • usprawnianie aparatu oddechowego: pogłębianie oddechu, zwiększanie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych

 • rozwijanie i uwrażliwianie percepcji słuchowej

 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernegoKontakt

Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie
ul. Dworcowa 24
10-437 Olsztyn
Warmińsko - Mazurskie Polska
tel: +48 89 533 25 68

Przydatne linki

 

Redakcja

© 2021 Przedszkole Miejskie 12 w Olsztyn. Wszystkie prawa zastrzeżone.