Innowacja" Ruch przyjacielem przedszkolaka"-realizowana jest w grupie III od października 2019 roku.

Ruch jest w programie wychowania przedszkolnego integralnie związany z wychowaniem zdrowotnym. Zabawy ruchowe rozwijają pamięć i wyobraźnię twórczą, kształtują osobowość dziecka i takie cechy charakteru jak: samodzielność,zdyscyplinowanie, dokładność, współpracę w grupie, rozwijają społecznie.

GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM INNOWACJI JEST:

  • rozwijanie, zwiększenie możliwości, umiejętności i sprawności fizycznych dzieci
  • zwiększenie ilości czasu poświęconej na aktywność fizyczną
  • wzbogacenie ich wiedzy i rozbudzanie zainteresowania różnymi dyscyplinami sportowymi
  • uświadomienie rodzicom roli ruchu w rozwoju dzieci a także włączanie rodziców do różnych aktywności ruchowych( zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego razem z dzieckiem).

 

Cele innowacji;

Cele główne:

  • Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu
  • aktywizowanie dzieci i rodziców do działań sportowych, ukierunkowanej aktywności ruchowej, aktywnego spędzania czasu wolnego,rozwijania ducha rywalizacji i gry fair-play

Cele szczegółowe:

  • upowszechnianie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej wśród najszerszej liczby dzieci w wieku przedszkolnym
  • stwarzanie sytuacji edukacyjnych, umożliwiających wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
  • kształtowanie postaw i nawyków  higieniczno -zdrowotnych, wdrażanie do zdrowego stylu życia oraz umiejętnego korzystania z takich czynników jak ruch, powietrze, słońce, woda. przestrzeń.

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie
ul. Dworcowa 24
10-437 Olsztyn
Warmińsko - Mazurskie Polska
tel: +48 89 533 25 68

Przydatne linki

 

Redakcja

© 2021 Przedszkole Miejskie 12 w Olsztyn. Wszystkie prawa zastrzeżone.