Zakoduj zdrowie

Innowacja „Zakoduj zdrowie” jest realizowana w grupie IV od października 2020 roku.

Innowacja „Zakoduj zdrowie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.

Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Podczas realizacji innowacji nauka kodowania będzie płynnie łączyła się z profilaktyką prozdrowotną.

CELE OGÓLNE

 • kształtowanie postawy prozdrowotnej;
 • poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania;
 • zachęcanie do uprawiania sportu;
 • wyzwolenie radości z efektów własnej działalności;
 • kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie zarówno w nowych jak i trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia,
 • rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności pracy w zespole.

 

CELE OPERACYJNE( oczekiwane rezultaty)

Dziecko:

 • wie jakie działania mają pozytywny, a jakie negatywny wpływ na zdrowie,
 • wie jak ważny jest regularny ruch;
 • wie jakie działania pozytywnie wpływają na cyfrowy dobrostan człowieka;
 • poznaje swoje możliwości i zainteresowania;
 • nabiera wiary we własne siły;
 • myśli nieszablonowo, jednocześnie dostrzegając pewne zasady, schematy i prawidłowości;
 • odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu, np.: poprzez symbolikę graficzną;
 • uczy się wyrażać swoje przeżycia i towarzyszące im emocje w różnych formach działania;
 • uczy się współpracy w grupie z poszanowaniem praw i wartości innych osób;
 • usprawnia dużą i małą motorykę;
 • rozwija wyobraźnię, w tym wyobraźnię przestrzenną;
 • poprawia werbalizację i komunikację, precyzyjne formułowanie myśli i tworzenie komunikatów ;
 • uczy się radzenia sobie z sytuacjami problemowymi lub zupełnie nowymi;
 • kształci zdolności poznawcze: pamięć, uwagę, zmysł obserwacji, wyobraźnię, myślenie;
 • pogłębia swoje doświadczenia oraz zdobywa nowe.

Autor: Teresa Gajocha